The Play

Ummuye, Behiye, Ummu, Fatma K., Cennet, Saniye, Fatma F., Zeynep and Nesime are nine peasant women living in Arslankoy, a mountain village in southern Turkey. They spend their days working hard in the fields, on the construction site and at home. To lighten the burden of life, these women come together for a wholly different reason. They intend to write and perform a play based on their own life stories. They gather at the local high school, which they were shy of even stepping into until that day and they work with the principal, Mr. Huseyin. They reveal their life stories that they were even afraid to tell themselves and confront. For days on end, under the curious gazes of the village men, they work tirelessly, discuss and create with much fun a play, “The Outcry of Women!” This documentary is about the development process of this play and the change the women went through during this period.
Behiye, Cennet, Fatma F., Fatma K., Nesime, Saniye, Ümmü, Ümmüye ve Zeynep Toros dağlarında bir köyde yaşayan, günlerini tarlada, inşaatta, evde ve bitmek tükenmek bilmeyen işlerde çalışarak geçiren dokuz köylü kadındır. Kadınlar yaşamın ezici yükünü hafifletmek için bu defa bambaşka bir nedenle bir araya gelirler. Amaçları kendi hayatlarından yola çıkarak bir tiyatro oyunu yazmak ve oynamaktır. O zamana kadar kapısından bile geçmeye korktukları okulda toplanırlar; müdür Hüseyin beyle çalışırlar; kendilerine bile anlatmaya çekindikleri hayat hikayelerini ortaya döker, hayatlarıyla yüzleşirler. Günlerce, köyün erkeklerinin meraklı bakışları altında, durmak yorulmak bilmeden çalışırlar, tartışırlar ve bir oyun çıkarırlar. “Kadının Feryadı!”. Bu belgesel film, oyunun oluşma sürecini ve kadınların bu süreçte geçirdiği değişimi anlatıyor.
Country: Turkey
Time: 70
Year: 2015