This content is for Monthly, Yearly, and Institutional members only.
Log In
Join Now

Parev Mama

Natalie Shirinian

Parev Mama (Hello Mother) follows Natalie, who is a lesbian, as she is faced with the repercussions of her traditional Armenian mother when coming home late after a night out with her girlfriend. The lead is on a journey of truth, coming to terms with being honest with her mother about her sexuality, and living her life for herself outside the constraints of her culture's expectations. The short film explores the challenges of what it is like being caught between the traditions of an Armenian family that thinks marrying a man is the objective, and living one’s truth as a queer woman. DIRECTOR'S MESSAGE: As a queer Armenian woman myself who grew up in Los Angeles, this film is very personal to me, There isn’t much content out there with visibility for Armenian LGBTQ+ content. Even within our own culture, being part of the LGBTQ+ community is still a topic of contention or not discussed within most families. I’m opening up the narrative, it’s long overdue, and it’s crucial we are seen. When you purchase the film on demand you will have access for 48 hours. 
ՊԱՐԵՎ ՄԱՄԱ (Բարև մայրիկ). ՍԻՆՈՊՍԻՍ Սիրող, ուժեղ կամքի և խոր մտածողության տեր մայր, մշակութային փոփոխություններով լի դուստր և սիրո հետաքրքրություն, որը մղում է սիրո վախի փոխարեն: Parev Mama (Բարև մայրիկ) երեք ուժեղ կանանց պատմություն է, որոնք միահյուսված են ՝ կապված սիրո, վախերի և քաջության տենչերով, ի վերջո, միասին հավաքվելով ապագա որոշիչ պահին: Parev Mama (Բարև մայրիկ) հետևում է առաջին սերնդի հայազգի լեսբուհի 30-ամյա կնոջը ՝ Նատալիին, ով ապրում է Լոս Անջելեսում, երբ բախվում է իր ավանդական հայ մոր հետևանքների հետ, երբ ընկերուհու ՝ Ռիտայի հետ գիշերային ժամերին տուն վերադառնալիս: Առաջատարը ճշմարտության ճամփորդության մեջ է ՝ համակերպվելով մոր հետ սեքսուալության հարցում ազնիվ լինելու և իր կյանքն իր համար ապրելու համար `իր մշակույթի ակնկալիքներից դուրս: Կարճամետրաժ ֆիլմը բացահայտում է այն մարտահրավերները, թե ինչպիսին է հայտնվել հայկական ընտանիքի ավանդույթների միջև, որոնք կարծում են, որ տղամարդու հետ ամուսնանալը նպատակաուղղված է, և ապրել ճշմարտությունը որպես քվիրա կին:  
Country: USA
Year: 2021